Privacy statement

Rc Panels neemt de bescherming van de privacy van een persoon serieus. Hieronder vind je ons privacy beleid met daarin een overzicht van de gegevens die we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken. De privacyverklaring kan worden bijgewerkt. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van onze website, geef je aan in te stemmen met deze privacyverklaring en ons gebruik van cookies zoals hieronder is uiteengezet. Gebruik deze website niet als je niet instemt met deze voorwaarden.

Rc Panels kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt
van de diensten van Rc Panels en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Rc Panels verstrekt. Rc Panels kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Mailadres
  • IP-adres

Waarom Rc Panels gegevens nodig heeft

Rc Panels verwerkt de persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Rc Panels persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Rc Panels gegevens bewaart

Rc Panels bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen

Rc Panels verstrekt de persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Rc Panels worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Rc Panels gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Rc Panels maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt  het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rcpanels.nl. Rc Panels zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.