De pijlers waarmee wij bouwen

De basis voor langdurig succes

Onze Pijlers

Continu innoveren

Om het verdienmodel voor woningbouwcoöperaties sluitend te krijgen, zijn er doorbraken in de techniek nodig. Rc Panels levert deze oplossing en werkt dagelijks met een getalenteerd team aan verdere doorbraken. Onze kennis gecombineerd met een andere kijk op het bouwproces leverde ons een gepatenteerde technologische voorsprong op in product en proces. Hierbij houdt het voor ons niet op. We blijven onze producten, productieprocessen en het bouwproces continu door ontwikkelen. Daardoor houden we onze voorsprong.

Onze pijlers

Samenwerken 

Techniek is slechts een onderdeel van het gehele traject. Samenwerken is de sleutel tot succes in deze markt. Dit vraagt om duidelijkheid en investeren in elkaar. Duidelijkheid krijgen wij door het bepalen van standaarden. Wij investeren in relaties door met een selecte groep marktpartijen nauw samen te werken. Ons onderscheidend vermogen wordt daarmee het onderscheid vermogen van onze partners; architecten en aannemers.

Onze Pijlers

Industrialisatie

Het grootste belang van standaarden in de keten is dat het de mogelijkheid geeft tot automatisering en industrialisatie. Dit zorgt voor schaalbaarheid en daarmee ontstaat de mogelijkheid van exponentiële groei. Dit hebben we nodig om in de markt van NOM-renovaties van circa 1000 woningen in 2019 naar 3000 woningen in 2021 te gaan.

Onze pijlers

Digitalisering 

Automatisering en digitalisering is het fundament om de bouw te kunnen innoveren. Door het proces slim te voorbereiden, ontstaat een effectievere uitvoer van de bouw. De bouw begint al in de voorbereidingsfase door virtueel te gaan bouwen met BIM. Daarom werken wij vanuit een digitaal 3D-model naar een productietekening. Hiervoor werken we met File2Factory. Dit is de manier om machines direct aan te sturen vanuit het BIM-model, waardoor het niet meer nodig is om tekeningen over te nemen met alle foutkansen van dien.

Onze pijlers

Zo creëren we een integrale schil om de woning tegen substantieel lagere aanschaf- en exploitatiekosten.

toepassingen

Perfect voor
renovatie én nieuwbouw