Waarom MEER-subsidie?

Woningrenovaties moeten sneller, grootschaliger en kwalitatiever plaatsvinden om te voldoen aan klimaatdoelstellingen en energiearmoede te verminderen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt nu MEER-subsidie aan voor grootschalige renovatieprogramma’s met een gestandaardiseerde en industriële aanpak. Het doel is om duurzame renovatiestromen op te zetten die zorgen voor een hogere productiviteit, lagere kosten en een aanzienlijke CO2-reductie.

 

Wat maakt MEER uniek?

MEER richt zich op langjarige renovatieprogramma’s waarbij woningeigenaren en aanbieders samenwerken. Door de omvang en voorspelbaarheid van deze programma’s kunnen inkoopprocessen, renovatieconcepten en uitvoering worden gestandaardiseerd en geïndustrialiseerd. Het resultaat? Efficiëntere renovaties die woningen met zekerheid naar een duurzaam niveau brengen, zonder herhaling van isolatie voor 2050.

Wie kan profiteren van MEER?

Samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, bestaande uit woningeigenaren en aanbieders, kunnen deelnemen. De woningeigenaren brengen minstens 500 woningen in het renovatieproject in, terwijl de aanbieders gestandaardiseerde en industrieel vervaardigde maatregelen aanbieden.

De voordelen van MEER-subsidie

Het hoofddoel van MEER is het verbeteren van de productiviteit en kosteneffectiviteit van renovaties door middel van industriële en gestandaardiseerde processen. Dit moet leiden tot snellere en meer kosteneffectieve duurzame renovaties, waardoor het risico op energiearmoede wordt verminderd. Daarnaast draagt MEER bij aan beleidsdoelen zoals 55% CO2-reductie in 2030 en een energiearmoede-vermindering bij renovaties.

Financiële ondersteuning voor MEER

Voor MEER is in totaal 84 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over tranches. De subsidieplafonds worden bepaald op basis van het ‘First come – First serve’-principe. De eerste tranche heeft een subsidieplafond van 30 miljoen euro en opent op 16 november 2023, waarbij aanvragen mogelijk zijn tot 1 mei 2024.

Hoe aanvragen?

Een penvoerder van het samenwerkingsverband dient namens alle deelnemers een aanvraag in met behulp van een model programmaplan. Hierin worden gegevens zoals het toegepaste maatregelenpakket, het aantal beoogde woningen, mijlpalenplanning en intentieverklaringen opgenomen.

Conclusie

MEER belooft een revolutie in woningrenovaties door grootschalige, duurzame programma’s te ondersteunen. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor woningeigenaren, gemeenten en aanbieders. Als deelnemers leren en hun kennis delen, kunnen ze een voorbeeldrol spelen en de weg effenen voor efficiëntere en effectievere renovaties in de toekomst. Heb jij ideeën voor een grootschalige renovatie? En ben je benieuwd wat Rc Panels voor je kan betekenen? Klik dan op de volgende link: https://www.rcpanels.nl/gevels/meer-subsidie/

Of bekijk onze veelgestelde vragenlijst hier: https://www.rcpanels.nl/meer-subsidie-veelgestelde-vragen/