1. Wat is de MEER-subsidie?

MEER staat voor Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen. Het is een subsidieprogramma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gericht op het ondersteunen van grootschalige, langjarige renovatieprogramma’s met een hoog verduurzamingsniveau.

2. Waarom is MEER-subsidie in het leven geroepen?

Het doel van MEER is om het tempo, de schaal en de kwaliteit van woningrenovaties te verhogen om te voldoen aan klimaatdoelstellingen en energiearmoede te verminderen. Het biedt financiële ondersteuning voor partijen die grootschalige renovatieprogramma’s met een gestandaardiseerde en industriële aanpak willen opzetten.

3. Wie kan deelnemen aan MEER?

Samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, bestaande uit woningeigenaren en aanbieders, kunnen deelnemen. De woningeigenaren moeten ten minste 500 woningen in het renovatieproject inbrengen, terwijl de aanbieders gestandaardiseerde en industrieel vervaardigde maatregelen aanbieden.

4. Wat zijn de beleidsdoelen van MEER-programma’s?

De MEER-programma’s moeten bijdragen aan beleidsdoelen, waaronder 55% CO2-reductie in 2030, het verminderen van energiearmoede en het verhogen van kostenefficiëntie in inkoop-, geïndustrialiseerde verbouw- en installatieprocessen.

5. Hoeveel budget is beschikbaar voor MEER-subsidie?

In totaal is er 84 miljoen euro beschikbaar voor MEER-subsidie, verdeeld over tranches. De eerste tranche heeft een subsidieplafond van 30 miljoen euro.

6. Hoe kan ik MEER-subsidie aanvragen?

Een penvoerder van het samenwerkingsverband dient namens alle deelnemers een aanvraag in met behulp van een model programmaplan. Hierin worden gegevens zoals het toegepaste maatregelenpakket, het aantal beoogde woningen, mijlpalenplanning en intentieverklaringen opgenomen.

7. Wat zijn de voorwaarden voor subsidieverlening?

Enkele belangrijke voorwaarden zijn onder andere de renovatie van minimaal 500 woningen binnen 4 jaar, toepassing van een gestandaardiseerd maatregelenpakket, minimaal 50% CO2-reductie per woning, en actieve medewerking aan kennisdeling.

8. Wat zijn de voordelen van MEER-subsidie voor woningeigenaren?

Woningeigenaren kunnen profiteren van duurzamere renovaties met lagere kosten en verminderd risico op energiearmoede. MEER-subsidie biedt een kans om woningen naar een hoger duurzaamheidsniveau te brengen met zekerheid voor de toekomst.

9. Wat gebeurt er als de subsidieaanvraag wordt afgewezen?

Een subsidieaanvraag kan worden afgewezen om verschillende redenen, zoals incomplete informatie, onvoldoende kwaliteit van het projectplan of als de verwachte bijdrage aan de doelstelling beperkt is. Het is belangrijk om de richtlijnen zorgvuldig te volgen om een succesvolle aanvraag te garanderen.

Ben je benieuwd wat Rc Panels voor je kan betekenen? Klik dan op de volgende link: https://www.rcpanels.nl/gevels/meer-subsidie/

Of bekijk onze Blog hier: https://www.rcpanels.nl/meer-subsidie-versnelde-duurzame-woningrenovaties-met-financiele-ondersteuning/