duurzaam vernieuwen met rc Panels

Profiteer van MEER Subsidie

Wist je dat je met Rc Panels optimaal kunt profiteren van de Meerjarige Experimenten Effectieve Renovatiestromen (MEER) subsidie? Binnen een week transformeren wij een huizenblok om in een moderne rij energiezuinige woningen, waarbij het ontwerp van de gevel geheel vrij is in te vullen. Met onze renovatie-oplossing hoeft de bewoner zijn huis niet uit. Binnen blijft alles hetzelfde, het levert dus weinig overlast op. De nieuwe gevels hebben weinig tot geen onderhoud nodig!

De hoogte van de subsidie is €120 per ton CO2-reductie en maximaal €15.000,- per woning. De reductie wordt vastgesteld o.b.v. de huidige situatie (CBS statistieken per woningtype) en de beoogde situatie na renovatie o.b.v. NTA8800 berekeningen.

Hoe Rc Panels je helpt om MEER-subsidie te benutten

Grootschalige Renovaties
Met een bewezen staat van dienst in grootschalige renovatieprogramma’s helpen we je bij het realiseren van minimaal 500 woningen in 4 jaar tijd binnen een RES (Regionale Energiestrategie) regio, wat voldoet aan de subsidievoorwaarden.

Prefab Maatregelenpakket
Rc Panels biedt een gestandaardiseerd en industrieel vervaardigd maatregelenpakket dat voldoet aan de opschalingspotentie.

Duurzaamheid
Wij streven naar minimaal 50% CO2-reductie per woning, met aandacht voor zowel direct energiegebruik als een lage CO2 belasting (embodied) door materialen.

Kennisdeling
Als deelnemer aan het MEER-programma zullen wij actief bijdragen aan de kennisdeling binnen het samenwerkingsverband, zowel tijdens als na afronding van het programma.

Waarom kiezen voor Rc Panels?

✅ Een track record van meer dan 5.000 vernieuwde woningen.

✅ In 1 dag van oud naar nieuw.

✅ Als we klaar zijn is de woning 2050 ready, met hele lage onderhoudskosten.

✅ Zéér hoge energetische prestaties voor de bewoner.

Uit de praktijk

Neem contact op